Pako Full-Extra

Pakoja është e përshtatshme për biznese që dëshirojnë të kenë paraqitje ekskluzive me super kontent për disa muaj në të gjitha platformat digjitale dhe krijimi e një lidhës afatgjate me klientë me aplikacione mobile në Android dhe IOS.

  15.000€  

10.000€

Në këtë pako përfshihet:

Logo

Social Media

Fotografi

Video

Website

Android App

IOS App

Marketing

Brendim

 • Ribrendimi i Logos (Nëse është e nevojshme)

Social Media

 • Ribrendimi i të gjitha rrjeteve sociale
 • Dizajnimi i Cover të Facebook
 • Dizajnimi i Posteve
 • Dizajnimi i Story-ve
 • Dizajnimi i Hightlights për Instagram
 • Menaxhimi i rrjeteve sociale / 3 muaj

Fotografi

 • Fotografimi i kompanisë tuaja
 • Fotografimi i produkteve
 • Fotografimi i stafit

Video

 • Video Prezantuese të biznesit
 • Disa video Reels & video Animacione
 • Një melodi origjinale

Web & Apps

 • E-commerce Web (Responsive)
 • Android Aplikacion
 • IOS Aplikacion

Produkte të ngjashme!

Pako Fillo

Pakoja është e përshtatshme për ata që dëshirojnë të fillojnë me pak.

 200€ 

100€

Pako Komplet

Pakoja është e përshtatshme biznese që dëshirojnë të krijojnë një prezencë të besueshme dhe stabile në rrjete sociale duke e prezantuar çdo detaj të biznesit apo shërbimit që ofroni në mënyrë profesionale!

 1700€ 

1000€

Pako Fillo

Pakoja është e përshtatshme për ata që dëshirojnë të fillojnë me pak.

 200€ 

100€

Pako Komplet

Pakoja është e përshtatshme biznese që dëshirojnë të krijojnë një prezencë të besueshme dhe stabile në rrjete sociale duke e prezantuar çdo detaj të biznesit apo shërbimit që ofroni në mënyrë profesionale!

 1700€ 

1000€