RRITU PA KUFI!

NE I BËJMË TË GJITHA, 360° SHËRBIME DIGJITALE & MARKETING

Ne ofrojmë shumë mundësi të mira për shërbime kreative dhe digjitale, shërbimet i ofrojmë sipas nevojës të biznesit suaj. Përveç mundësive standarde, ofrojmë edhe shërbime të ndara, p.sh. nëse keni nevojë vetëm për dizajn apo vetëm përshkrim apo vetëm sponsorizim etj.

Design

j

Logo

j

Web

j

Print

j

Brendim

j

Apps

j

Social Media

Marketing

Digital

Seo

Portal

Influencer

Email

TV

Kontent

Foto

Drone

Story

Video

Web Foto

Animacione

Web & App

Web

E-Commerce

Softwear

Web Apps

App

...