Pako Komplet

Pako është e pershtatshme biznese qe dëshirojnë të freskojnë prezencën e tyre ë rrjete sociale duke e prezentuar çdo detaj të biznesit apo shërbimit që ofroni!

 1700€ 

1000€

Pako Komplet

Pako është e pershtatshme biznese qe dëshirojnë të krijojnë një prezencën stabile në rrjete sociale duke e prezentuar çdo detaj të biznesit apo shërbimit që ofroni!

 1700€ 

1000€

Në këtë pako përfshihet:

Logo dizajnohet me icon që e përfaqëson biznesin tuaj biznesit tuaj & Font i cili mund të download-het falas. Shumë e mirë për çmimin

 • Mirëbmbajtja e rrjeteve sociale (45 ditë)
 • Ribrendimi i të gjitha rrjeteve sociale

Kliko Fotot për të parë!

Kliko Fotot për të parë!

 • Fotografimi i 10-20 produkteve

Fotografitë me paisje të teknologjisë së fundit, kamerë ose dronë dhe ndriçim profesional!

Kliko Fotot për të parë!

 • Fotografimi i 10-20 produkteve

Fotografitë me paisje të teknologjisë së fundit, kamerë ose dronë dhe ndriçim profesional!

 • Hapja e faqes në Instagram
 • Dizajnimi i Highlights
 • Postimi i 3-4 postove(të njejta si në facebook)
 • Listimi i Biznesit në Google
 • Listimi në Google Map
 • Postimi i 3-4 postove(të njejta si në facebook)
 • Krijimi i 1-2 kampanjave të marketingut